Advanced Catalan Dictionary and Thesaurus (Android)

Advanced Catalan Dictionary and Thesaurus (Android)

חבילת תוכנה זו מכילה מתקדם ק?לונית המילון (135,000 הגדרות, ניבים ובי?ויים) והמתקדם ק?לאנית אוצר (75,000 מילים נרדפות). מתקדם ק?לונית המילון כולל דוגמאות של שימוש, נ?יה, neologisms, מינוח ועוד הרבה יותר. מתקדם ק?לאנית אוצר כולל הפכים, מונחים אנלוגיים, דוגמאות והערות שימוש, הגדרות ועוד. · חיפוש דינמי מהיר של מילות תוך כדי ההקלדה · תעתיקים להקל על הגייה · היפר בין מילות שונות הקשורות · היס?וריה כדי להציג את 50 המילים האחרונות יש לך הרים · תמיכה בכר?יסי זיכרון · מסננים כדי לעזור לך לאתר את המילה שאתם מחפשים · גלילת מאמר המהיר · יכולת יש מילה במילונו של היום כיישומון על מסך ?לפון בבית · יכולת לחפש מילות במילונים המותקנים באמצעות תכונת חיפוש ה?לפון...

קרא עוד
קישורים ממומנים:

Advanced Catalan Thesaurus (Android)

Advanced Catalan Thesaurus (Android)

מכיל 75,000 מילים נרדפות. הוא כולל: הפכים, מונחים אנלוגיים, דוגמאות והערות שימוש, הגדרות ועוד. · חיפוש דינמי מהיר של מילות תוך כדי ההקלדה · תעתיקים להקל על הגייה · היפר בין מילות שונות הקשורות · היס?וריה כדי להציג את 50 המילים האחרונות יש לך הרים · תמיכה בכר?יסי זיכרון · מסננים כדי לעזור לך לאתר את המילה שאתם מחפשים · גלילת מאמר המהיר · יכולת יש מילה במילונו של היום כיישומון על מסך ?לפון בבית · יכולת לחפש מילות במילונים המותקנים באמצעות תכונת חיפוש ה?לפון...

קרא עוד

Advanced English & Thesaurus

Advanced English & Thesaurus

ה & quot; שונות & quot; מילון אנגלית מילון זה הוא בחינם עבור פלטפורמת אנדרואיד WordNet & reg; הוא מסד נתונים לקסיקלי גדול של אנגלית עם עד 140,000 כניסות ויותר מ -1.4 מיליון מילים, שפותחה על ידי המעבדה למדעי הקוגניציה באוניברסיטת פרינסטון. במקום לעקוב אחר פורמט מילון סטנדרטי, מילון WordNet מאורגן עם גישה חדשנית ונוחה. שמות עצם, פעלים, שמות תואר תוארי פועל מקובצים סטים של מילים נרדפות קוגניטיבית, מקושרים באמצעות יחסי מושגית-סמנטי לקסיקלי. בנוסף ההגדרה פשוטה במילון מראה כיצד כל מילה קשורה במילים אחרות במונחים של מילים נרדפות, הפכים ומילים דומות, אלא גם hyponyms היפר בתוך הקבוצה. הרשת המתקבלת של מילים ומושגים קשורים באופן משמעותי: * עוזר לך להבין טוב יותר את משמעות המילה, * מאפשר את הממצא המהיר של המשמעות הנכונה, * מאפשר לך במהירות לשנן מילים. מילון מקיף אוצר מילים * ישר קדימה הגדרות מדויקות של מעל 140,000 מילים עם יותר מ 250,000 קישורים ו -1.4 מיליון מילים.* מילים נרדפות, משתנים, מילים דומות הקשורות כדי לעזור לך להפוך את הכתיבה והדיבור שלך יותר מעניין. * Hypernyms (מילים גנריות יותר), hyponyms (מילים כפוף) ו meronyms (חלק שמות) * דוגמאות ממחישות כיצד מילים משמשות ומראות מבנים קונבנציונליים וקולוקציות. מילון אנגלית מתקדמת & amp; אוצר מילים מוצג כאן בפורמט MSDict אלקטרוניים....

קרא עוד

Advanced English & Thesaurus

Advanced English & Thesaurus

"אחר" מילון אנגלי המילון הזה הוא בחינם לפל?פורמת אנדרואיד WordNet ® הוא מסד נתונים לקסיקליים גדול של אנגלית עם עד 140,000 כניסות ויותר מ 1.4 מ'מילות, שפותחו על ידי המעבדה למדעי הקוגניציה באוניברסי?ת פרינס?ון. במקום לבצע את הפורמ? הס?נדר?י מילון, מילון WordNet מאורגן עם גישה חדשנית ונוחה. שמות עצם, פעלים, שמות תואר ותוארי פועל מקובצים לקבוצות של מילים נרדפות קוגני?יבי, שלובים באמצעות יחסים רעיוניים סמנ?יים ולקסיקליים. בנוסף להגדרה הפשו?ה המילון מראה כיצד כל מילה קשורה למילים אחרות במונחים של מילים נרדפות, ניגודים ומילות דומות, אלא גם hyponyms וקישורים בתוך הקבוצה. רשת וכתוצאה מכך של מילות ומושגים הקשורים בצורה משמעותית: * עוזר לך להבין ?וב יותר את משמעויות המילה, * מקל על המציאה מהירה של המשמעות הנכונה, * מאפשר לך לשנן במהירות מילות. מילון מקיף ואוצר * ישר קדימה והגדרות מדויקות של למעלה מ 140,000 מילות עם יותר מ 250,000 קישורים ו1.4 מ'מילות. * מילים נרדפות, הפכים, מילות דומות וקשורות ללעזור לך להפוך את הכתיבה והדיבור שלך יותר מעניינת. * Hypernyms (יותר מילות גנריות), hyponyms (מילות כפופות) וmeronyms (שם חלק) * דוגמאות להמחיש כיצד הם השתמשו במילים ולהראות מבנים וצירופים ?יפוסיים. מתקדם המילון האנגלי & אוצר מוצג כאן בפורמ? אלק?רוני MSDict. MSDict מציע חוויה...

קרא עוד
קישורים ממומנים:

Advanced English Dictionary & Thesaurus (Android)

Advanced English Dictionary & Thesaurus (Android)

מילון זה הוא בחינם עבור פלטפורמת האנדרואיד. WordNet & reg; הוא מסד נתונים לקסיקלי גדול של אנגלית עם עד 140,000 כניסות ויותר מ -1.4 מיליון מילים, שפותחה על ידי המעבדה למדעי הקוגניציה באוניברסיטת פרינסטון. במקום בעקבות פורמט המילון הסטנדרטי, במילון WordNet מאורגן עם גישה חדשנית ונוחה. שמות עצם, פעלים, שמות תואר תוארי פועל מקובצים סטים של מילים נרדפות קוגניטיבית, מקושרים באמצעות יחסי מושגית-סמנטי לקסיקלי. בנוסף ההגדרה פשוטה במילון מראה כיצד כל מילה קשורה במילים אחרות במונחים של מילים נרדפות, הפכים ומילים דומות, אלא גם hyponyms היפר בתוך הקבוצה. רשת פרי שיתוף הקשורים משמעות מילים ומושגים:      מסייע לך להבין טוב יותר את משמעות המילה,      מקל על איתור מהיר של המשמעות הנכונה,      מאפשר לך לשנן במהירות מילים. מילון מקיף אוצר מילים      הגדרות מדויקות ומדויקות של למעלה מ -140,000 מילים עם יותר מ -250,000 קישורים ו -1.4 מיליון מילים.      מילים נרדפות, מילים דומות, מילים דומות ומלוות שיעזרו לכם להפוך את הכתיבה והדיבור שלכם למעניינים יותר.      Hypernyms (מילים כלליות יותר), היפונמות (מילים כפוף) ו meronyms (שמות חלק)      דוגמאות ממחישות כיצד מילים משמשות ומוצגות קונסטרוקציות טיפוסיות...

קרא עוד

Audio Cambridge Dictionary of American English (Android)

Audio Cambridge Dictionary of American English (Android)

* עד 25% הנחה מילוני קיימברידג' עד 30 בנובמבר * המילון של לומד אנגלית האמריקנית ה?וב ביותר הוא ?וב יותר מאשר אי פעם, עם מילות חדשות, הגייה אודיו ותכונות חדשות. בהתבסס על קורפוס של אנגלית האמריקנית הגדול בעולם, מילון קיימברידג' של אנגלית האמריקנית מספק את אוצר המילים של עד כה, הגדרות קלה להבנה, הערות שימוש מועילות, ודוגמאות המראות כיצד האנגלי הוא באמת בשימוש. המהדורה השנייה מציעה תכונות חיפוש מתקדמות ואוצר מילים. גרסת האודיו כוללת הגייה מדוברת לכל מילה. תכונות * המילון עד עדכני ביותר של אנגלית האמריקנית זמין. * מעל 60,000 משמעויות ודוגמאות כלולות. * מאורגן על ידי משמעות, כך שאין צורך בניחושים הדרושים כדי למצוא את המשמעות המדויקת תלמיד הוא מחפש. מלא משפ?, דוגמאות המבוסס על קורפוס * להראות עד כמה האנגלי הוא באמת בשימוש. * אוצר המילים Up-to-תאריך ("DSL", "ג'יהאד", "מורף", "כף יד", "ר?רו", "ויקי") מגדירה את השפה של היום. * יותר ואז 200 פנלי שימוש לעזור לך להימנע משגיאות שנעשו בדרך כלל באנגלית. * הערות שימוש לעזור ללומדים להימנע מ?עויות נפוצות. * מידע תדר מסייע ללומדים לזהות את המילים שהם צריכים לדעת. * הגדרות ברורות להפוך את משמעויות קלות להבין ל. * לומדי העזרה Guidewords למצוא את המשמעות שהם רוצים במהירות! * דוגמאות מלא משפ? להראות עד כמה האנגלי...

קרא עוד

BEIKS English Dictionary and Thesaurus for Android

BEIKS English Dictionary and Thesaurus for Android

בין אם ס?ודנ?, בלשן חובב, עורך דין או אפילו סופר דוברי אנגלית כשפה אם, אנגלית במילון ותזאורוס צרור עבור מכשירי אנדרואיד, נותן לך את המשאבים הדרושים לך ללמוד מהר יותר ולשמור על אוצר מילים באנגלית עשירה ונכונות. המוצר הוא פשו? חובה לכל ס?ודנ?ים זרים בארה"ב וGB. המילון האנגלי הנרחב כולל על 77,000 headwords, 100,000 מאמרים + עם הגדרות, מילים נרדפות ושימושים לדוגמה. אוצר המילים באנגלית מבוססת על המהדורה האחרונה של מסד הנתונים הלקסיקלי של WordNet עם למעלה מ 55,000 headwords. BEIKS אנגלית מילון ואוצר לאנדרואיד תכונות: · מותאם באופן מי?בי לתוכן התייחסות (מילונים) וכתוצאה מכך פונקציונלי פשו?ה וחוויית משתמש משופרת; · הורדות מילון חינם עבור כל הניסויים; · זמין בפל?פורמות ניידת אחרות (Windows Mobile, BlackBerry, Palm OS), כך שתוכל לשמור על שימוש בו גם כשאתה משנה את המכשיר שלך; · תמיכה מלאה בכר?יסי מדיה חיצוניים; · תצוגה אופציונלית של מילות רשימה עם תרגומים על אותו המסך; · זיהוי קול למילות באנגלית; · גלישה במילון עם מיקום מילה במהירות; · דחיסת נתונים מצוינת. מה חדש במהדורה זו: · תיקון באג: אי יכולת לבצע חיפושים ברציפות בפגישה אחת...

קרא עוד

BEIKS English Dictionary Gold for Android

BEIKS English Dictionary Gold for Android

תמיד ?וב שיש מילון אמין בהישג יד. תוך כדי קריאה, כתיבה או פשו? מתקשר, אנו נתקלים במילים ובי?ויים חדשים או נשכחו כל הזמן. היה זה הציק או לה?ריד? תקבל או תקבל? Priviledge או זכות? ומה בדיוק זה אומר מקוצר? BEIKS אנגלית מילון הזהב הוא עוזר קומפק?ית ונוח למוחין הרעבים ותמיד משתפרים. מאות אלפים משתמשים ניידים בכל הפל?פורמות הניידים הגדולות נהנים מזה מאז 1999 ועכשיו שהוא זמין לאנדרואיד של גוגל, כך שאתה יכול! המילון הקומפק?י ושימושי מספק הסברים מפור?ים של למעלה מ 35,000 תנאי אנגלית האמריקנית ייחודיים מדובר. · מותאם באופן מי?בי לתוכן התייחסות (מילונים) וכתוצאה מכך פונקציונלי פשו?ה וחוויית משתמש משופרת; · הורדות מילון חינם עבור כל הניסויים; · זמין בפל?פורמות ניידת אחרות (Windows Mobile, BlackBerry, Palm OS), כך שתוכל לשמור על שימוש בו גם כשאתה משנה את המכשיר שלך; · תמיכה מלאה בכר?יסי מדיה חיצוניים; · תצוגה אופציונלית של מילות רשימה עם תרגומים על אותו המסך; · זיהוי קול למילות באנגלית; · גלישה במילון עם מיקום מילה במהירות; · דחיסת נתונים...

קרא עוד
קישורים ממומנים:

BEIKS English Dictionary Pro for Android

BEIKS English Dictionary Pro for Android

האם אתה סקרן לגבי המשמעות של quadragesima או blastodiaceae? לחפש אותם בשניות בPro מילון אנגלית - הלקסיקון 'BEIKS המקיף ביותר המילה באנגלית, ובחירה מצוינת עבור אזכור מקצועי, שחקני משחק מלי הארדקור או ס?ודנ?ים. מילון זה הוא אחת הפופולרי ביותר שלנו, והוא אפילו שימושי עבור רוב דוברי אנגלית ?בעיים, בתנאי שהמכשיר שלך מספיק זיכרון כדי ל?עון אותו, או שאתה משתמש במחשב כף יד עם כר?יסי זיכרון חיצוניים. סקור את המפר?ים בהמשך, ולאחר מכן להוריד ולנסות את זה בעצמך! המילון המקיף ושימושי מספק הסברים מפור?ים של כ 77,000 תנאי אנגלית האמריקנית ייחודיים מדובר. · מותאם באופן מי?בי לתוכן התייחסות (מילונים) וכתוצאה מכך פונקציונלי פשו?ה וחוויית משתמש משופרת; · הורדות מילון חינם עבור כל הניסויים; · זמין בפל?פורמות ניידת אחרות (Windows Mobile, BlackBerry, Palm OS), כך שתוכל לשמור על שימוש בו גם כשאתה משנה את המכשיר שלך; · תמיכה מלאה בכר?יסי מדיה חיצוניים; · תצוגה אופציונלית של מילות רשימה עם תרגומים על אותו המסך; · זיהוי קול למילות באנגלית; · גלישה במילון עם מיקום מילה במהירות; · דחיסת נתונים...

קרא עוד

BEIKS English Thesaurus for Android

BEIKS English Thesaurus for Android

מבוסס על המהדורה האחרונה של מסד הנתונים הלקסיקלי של WordNet ושילוב עם תכונת בדיקה האוניברסלית של BEIKS מילון Reader, 55,000 ערכים זה עושה את זה רק הלוויה המתאימה לקוראי ספרים אלק?רונים, ס?ודנ?ים או אפילו גיימרים. BEIKS אנגלית אוצר מילים עבור אנדרואיד הוא עוזר קומפק?ית ונוח למוחין הרעבים ותמיד משתפרים. מה חדש במהדורה זו: · תיקון באג: אי יכולת לבצע חיפושים ברציפות בפגישה אחת...

קרא עוד
חיפוש על ידי מכשיר
Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket