Collins Mini Gem Korean-Danish & Danish-Korean Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Korean-Danish & Danish-Korean Dictionary (Android)

הוא עַדכָּנִי, מילון קל הפניה, אידיאלי עבור הלומדים של דנית וקוריאנית בכל הגילאים. ערכי לכסות היומיום קוריאנית ודנית כך שאתה יכול להיות ב?וח שיש את כל אוצר המילים שאתה צריך. הרשות ובראשונה על השפה של היום      קבל את זה נכון: כל המילים החיוניות והבי?ויים שאתה צריכים דני וקוריאנית      להגיע לשם מהר: החיפוש המהיר לוקח אותך במהירות את המילים שאתה רוצה      צבע פריסה עוזרת לך למצוא את מה שאתה מחפש בקלות ובמהירות מילים הן כלים לכל החיים. ומילון קולינס גורם להם לעבוד בשבילך. פורמ? מילון MSDict קולינס מיני Gem הקוריאנית-הדני & amp; מילון דני-קוריאני שהוצג כאן בפורמ? אלק?רוני MSDict. MSDict מציעה החוויה ה?ובה ביותר בהתייחס נייד זמין עבור כל פל?פורמה כף יד.      דינמית של חיפוש מהיר של מילים בזמן ההקלדה      התעתיקים להקל על ההגייה      היפר בין מילים שונות הקשורות      היס?וריה כדי להציג את 50 המילים האחרונות יש לך הרים      תמיכה עבור כר?יסי זיכרון      מסננים כדי לסייע לך לאתר את המילה שאתם מחפשים:               פאזי פיל?ר בשימוש כאשר אתה לא ב?וח האיות הנכון של מילה          מילות מפתח בשימוש כדי לאתר את המופעים של מילה מפתח בתוך צירופי מילים אחרות          כר?יס פרוע - & quot; & quot;? ו & quot; * & quot; להחליף מכתב קבוצה של אותיות...

קרא עוד
קישורים ממומנים:

Collins Mini Gem Korean-Czech & Czech-Korean Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Korean-Czech & Czech-Korean Dictionary (Android)

הוא מילון עד כה, קלה התייחסות, אידיאלי עבור לומדים של צ'כיה וקוריאה בכל הגילים. הערכים לכסות קוריאה וצ'כיה כל יום, כך שאתה יכול להיות ב?וח שיש את כל אוצר המילים שאתה צריך. הסמכות ובראשונה על השפה של היום      קבל את זה נכון: כל המילים ובי?ויים החיוניים שאתה צריכים בצ'כיה וקוריאה      להגיע לשם מהר: החיפוש המהיר לוקח אותך במהירות למילות שאתה רוצה     פריסת הצבע עוזרת לך למצוא את מה שאתה מחפש במהירות ובקלות מילות הן כלים לכל חיים. ומילון קולינס גורם להם לעבוד...

קרא עוד

Collins Mini Gem Korean-Greek & Greek-Korean Dictionary (Android)

Collins Mini Gem Korean-Greek & Greek-Korean Dictionary (Android)

הוא מילון עד כה, קלה התייחסות, אידיאלי עבור לומדים יווניים וקוריאני בכל הגילים. הערכים לכסות קוריאנים ויווניים כל יום, כך שאתה יכול להיות ב?וח שיש את כל אוצר המילים שאתה צריך. הסמכות ובראשונה על השפה של היום      קבל את זה נכון: כל מילות חיוניות ובי?ויים שאתה צריך ב יווני והקוריאני      להגיע לשם מהר: החיפוש המהיר לוקח אותך במהירות למילות שאתה רוצה     פריסת הצבע עוזרת לך למצוא את מה שאתה מחפש במהירות ובקלות מילות הן כלים לכל חיים. ומילון קולינס גורם להם לעבוד...

קרא עוד

Audio Collins Mini Gem Korean-Thai & Thai-Korean Dictionary

Audio Collins Mini Gem Korean-Thai & Thai-Korean Dictionary

הוא מילון עד כה, קלה התייחסות, אידיאלי עבור לומדים קוריאנים ותאילנדי בכל הגילים. המילון מכסה כ -10,000 מילים מכל שפה עם הגיית אודיו מוקל?ת מראש קולינס לכל מילה. מהמו"ל דו לשוני המילון המוביל באירופה'':      קבל את זה נכון: כל המילים ובי?ויים החיוניים שאתה צריכים בתאילנדי וקוריאני      להגיע לשם מהר: החיפוש המהיר לוקח אותך במהירות למילות שאתה רוצה     פריסת הצבע עוזרת לך למצוא את מה שאתה מחפש במהירות ובקלות      בקלות ללמוד את ההגייה הנכונה עם דובר השפה אם הגייה אודיו מוקל?ת...

קרא עוד
קישורים ממומנים:

Audio Collins Mini Gem Korean-Vietnamese & Vietnamese-Korean Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Korean-Vietnamese & Vietnamese-Korean Dictionary (Android)

הוא מילון עד כה, קלה התייחסות, אידיאלי עבור לומדים קוריאנים וויי?נאמי בכל הגילים. המילון מכסה כ -10,000 מילים מכל שפה עם הגיית אודיו מוקל?ת מראש קולינס לכל מילה. מהמו"ל דו לשוני המילון המוביל באירופה'':      קבל את זה נכון: כל המילים ובי?ויים החיוניים שאתה צריכים ב ויי?נאמי והקוריאני      להגיע לשם מהר: החיפוש המהיר לוקח אותך במהירות למילות שאתה רוצה     פריסת הצבע עוזרת לך למצוא את מה שאתה מחפש במהירות ובקלות      בקלות ללמוד את ההגייה הנכונה עם דובר השפה אם הגייה אודיו מוקל?ת...

קרא עוד

Audio Collins Mini Gem Korean-Turkish & Turkish-Korean Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Korean-Turkish & Turkish-Korean Dictionary (Android)

הוא מילון עד כה, קלה התייחסות, אידיאלי עבור לומדים קוריאנים ו?ורקי בכל הגילים. המילון מכסה כ -10,000 מילים מכל שפה עם הגיית אודיו מוקל?ת מראש קולינס לכל מילה. מהמו"ל דו לשוני המילון המוביל באירופה'':      קבל את זה נכון: כל מילות חיוניות ובי?ויים שאתה צריך ב תורכי והקוריאני      להגיע לשם מהר: החיפוש המהיר לוקח אותך במהירות למילות שאתה רוצה     פריסת הצבע עוזרת לך למצוא את מה שאתה מחפש במהירות ובקלות      בקלות ללמוד את ההגייה הנכונה עם דובר השפה אם הגייה אודיו מוקל?ת...

קרא עוד

Audio Collins Mini Gem Korean-Swedish & Swedish-Korean Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Korean-Swedish & Swedish-Korean Dictionary (Android)

הוא מילון עד כה, קלה התייחסות, אידיאלי עבור לומדים קוריאנים ושוודית בכל הגילים. המילון מכסה כ -10,000 מילים מכל שפה עם הגיית אודיו מוקל?ת מראש קולינס לכל מילה. מהמו"ל דו לשוני המילון המוביל באירופה'':      קבל את זה נכון: כל המילים ובי?ויים החיוניים שאתה צריכים ב שוודי והקוריאני      להגיע לשם מהר: החיפוש המהיר לוקח אותך במהירות למילות שאתה רוצה     פריסת הצבע עוזרת לך למצוא את מה שאתה מחפש במהירות ובקלות      בקלות ללמוד את ההגייה הנכונה עם דובר השפה אם הגייה אודיו מוקל?ת...

קרא עוד

Audio Collins Mini Gem Korean-Russian & Russian-Korean Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Korean-Russian & Russian-Korean Dictionary (Android)

הוא מילון עד כה, קלה התייחסות, אידיאלי עבור לומדים קוריאנים ורוסית בכל הגילים. המילון מכסה כ -10,000 מילים מכל שפה עם הגיית אודיו מוקל?ת מראש קולינס לכל מילה. מהמו"ל דו לשוני המילון המוביל באירופה'':      קבל את זה נכון: כל המילים ובי?ויים החיוניים שאתה צריכים ב רוסי והקוריאני      להגיע לשם מהר: החיפוש המהיר לוקח אותך במהירות למילות שאתה רוצה     פריסת הצבע עוזרת לך למצוא את מה שאתה מחפש במהירות ובקלות      בקלות ללמוד את ההגייה הנכונה עם דובר השפה אם הגייה אודיו מוקל?ת מראש פורמ? MSDict המילון קולינס מיני רן הקוריאני רוסית מילון רוסי קוריאני מוצג כאן בפורמ? אלק?רוני MSDict. MSDict מציע חוויה ה?ובה ביותר בהתייחסות ניידת, והוא זמין עבור כל פל?פורמת כף יד.      חיפוש דינמי מהיר של מילות בזמן ההקלדה     תעתיקי להקל על הגייה      היפר בין מילות שונות הקשורות     היס?ורית לראות 50 המילים האחרונות יש לך הרים     תמיכת לכר?יסי זיכרון      מסננים כדי לעזור לך לאתר את המילה שאתם מחפשים:               משמש מסנן פאזי כאשר אתה לא ב?וח באיות הנכונה של מילה          מילות מפתח בשימוש כדי לאתר את המופעים של מילת מפתח בתוך צירופי מילים אחרות         Wild כר?יס - "?" ו" * " להחליף את מכתב וקבוצה של אותיות במילים               ...

קרא עוד
קישורים ממומנים:

Audio Collins Mini Gem Korean-Portuguese & Portuguese-Korean Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Korean-Portuguese & Portuguese-Korean Dictionary (Android)

הוא מילון עד כה, קלה התייחסות, אידיאלי עבור לומדים קוריאנים ופור?וגזית מכל הגילים. המילון מכסה כ -10,000 מילים מכל שפה עם הגיית אודיו מוקל?ת מראש קולינס לכל מילה. מהמו"ל דו לשוני המילון המוביל באירופה'': קבל את זה נכון: כל מילות חיוניות ובי?ויים שאתה צריך ב פור?וגזית וקוריאנית להגיע לשם מהר: החיפוש המהיר לוקח אותך במהירות למילות שאתה רוצה פריסת הצבע עוזרת לך למצוא את מה שאתה מחפש במהירות ובקלות בקלות ללמוד את ההגייה הנכונה עם דובר השפה אם הגייה אודיו מוקל?ת מראש פורמ? MSDict המילון קולינס מיני רן הקוריאני הפור?וגזי & מילון פור?וגזית, קוריאני מוצג כאן בפורמ? אלק?רוני MSDict. MSDict מציע חוויה ה?ובה ביותר בהתייחסות ניידת, והוא זמין עבור כל פל?פורמת כף יד. חיפוש דינמי מהיר של מילות בזמן ההקלדה תעתיקי להקל על הגייה היפר בין מילות שונות הקשורות היס?ורית לראות 50 המילים האחרונות יש לך הרים תמיכת לכר?יסי זיכרון מסננים כדי לעזור לך לאתר את המילה שאתם מחפשים:      משמש מסנן פאזי כאשר אתה לא ב?וח באיות הנכונה של מילה      מילות מפתח בשימוש כדי לאתר את המופעים של מילת מפתח בתוך צירופי מילים אחרות     Wild כר?יס - "?" ו" * " להחליף את מכתב וקבוצה של אותיות במילים גלילת מאמר מהיר יכולת יש מילה במילונו של היום כיישומון על מסך...

קרא עוד

Audio Collins Mini Gem Korean-Polish & Polish-Korean Dictionary (Android)

Audio Collins Mini Gem Korean-Polish & Polish-Korean Dictionary (Android)

הוא עַדכָּנִי, מילון קל הפניה, אידיאלי עבור הלומדים של קוריאה פולני בכל הגילאים. המילון מכסה כ -10,000 מילים מתוך כל שפה עם קולינס מוקל? מראש ההגייה אודיו עבור כל מילה. מאת המו"ל המוביל "של אירופה דו לשוני מילון:      קבל את זה נכון: כל המילים חיוני ובי?ויים שאתה צריך בפולנית וקוריאנית      להגיע לשם מהר: החיפוש המהיר לוקח אותך במהירות את המילים שאתה רוצה      צבע פריסה עוזרת לך למצוא את מה שאתה מחפש בקלות ובמהירות      בקלות ללמוד את pronunciationwith לתקן את דובר שפת אם מוקל? מראש מב?אים אודיו פורמ? מילון MSDict קולינס מיני Gem הקוריאנית-הפולני & amp; מילון פולני-קוריאני שהוצג כאן בפורמ? אלק?רוני MSDict. MSDict מציעה החוויה ה?ובה ביותר בהתייחס נייד זמין עבור כל פל?פורמה כף יד.      דינמית של חיפוש מהיר של מילים בזמן ההקלדה      התעתיקים להקל על ההגייה      היפר בין מילים שונות הקשורות      היס?וריה כדי להציג את 50 המילים האחרונות יש לך הרים      תמיכה עבור כר?יסי זיכרון      מסננים כדי לסייע לך לאתר את המילה שאתם מחפשים:               פאזי פיל?ר בשימוש כאשר אתה לא ב?וח האיות הנכון של מילה          מילות מפתח בשימוש כדי לאתר את המופעים של מילה מפתח בתוך צירופי מילים אחרות          כר?יס פרוע - & quot; & quot;? ו & quot; * & quot; להחליף מכתב קבוצה...

קרא עוד
חיפוש על ידי מכשיר
Archos 80 Xenon 3G

Archos 80 Xenon 3G