Hindi Dictionary

Hindi Dictionary

הינדי מילון אנגלית (שני הינדי לאנגלית ומאנגלית להינדית) מחובר 100% ובחינם. אתה יכול לחפש שתי מילות באנגלית והינדית. זה לא רק מילון אלא גם כלי למידה. אתה יכול להשתמש במילון זה כאשר אין לך חיבור לאינ?רנ?. אפשרות MCQ (בחירה מרובה שאלה) זמין. יש הצעה או?ומ?ית, כך שלא צריך להקליד מילות מלאה. אתה יכול גם להשתמש בתכונת דיבור ל?קס?. אתה יכול להוסיף לו מילות כדי ללמוד את תכנית. ואתה יכול גם להסיר מילות מתכנית המחקר. אתה יכול להפעיל / לכבות את החיפוש או?ומ?י הולך להגדרה של האפליקציה. אז מכשיר נייד פרופיל נמוך יכול לכבות את החיפוש או?ומ?י להקליד במהירות. אתה תראה סמל מילון בסרגל התראות להתחיל אפליקציה במהירות. התמחות- - אין חיבור לאינ?רנ? נדרש - מובנה במקלדת הינדי הוסיף לחיפוש מילת הינדי - הצעות או?ומ?ית מלא - דיבור ל?קס? תכונה - סעיף תכנית הלימודים - MCQ (בחירה מרובה...

קרא עוד
קישורים ממומנים:

Gujarati Dictionary

Gujarati Dictionary

זה גוג'רא?ית מילון מאוד פשו? וקל. אתה יכול לחפש שתי מילות באנגלית וגוג'רא?ית. לחפש מילות גוג'רא?ית אתה חייב להיות מותקן בכל מקלדת גוג'רא?ית. זה לא רק מילון אלא גם כלי למידה. אתה יכול להשתמש במילון זה כאשר אין לך חיבור לאינ?רנ?. אפשרות MCQ (בחירה מרובה שאלה) זמין. יש הצעה או?ומ?ית, כך שלא צריך להקליד מילות מלאה. אתה יכול גם להשתמש דיבור ל?קס? תכונה. אתה יכול להוסיף לו מילות כדי ללמוד את תכנית. ואתה יכול גם להסיר מילות מתכנית המחקר. אתה יכול להפעיל / לכבות את החיפוש או?ומ?י הולך להגדרה של האפליקציה. אז מכשיר נייד פרופיל נמוך יכול לכבות את החיפוש או?ומ?י להקליד במהירות. אתה תראה סמל מילון בסרגל התראות להתחיל אפליקציה במהירות. התמחות- - אין חיבור לאינ?רנ? נדרש - מובנה במקלדת גוג'רא?ית הוסיפה לחיפוש מילה גוג'רא?ית - הצעות או?ומ?ית מלאה - דיבור לתכונת ?קס? - סעיף תכנית הלימודים - MCQ (בחירה מרובה...

קרא עוד

Filipino Dictionary

Filipino Dictionary

זה פיליפיני מילון מאוד פשו? וקל. אתה יכול לחפש שתי מילות באנגלית ופיליפיניות. לחפש מילות פיליפינית אתה חייב להיות מותקן בכל מקלדת פיליפינית. זה לא רק מילון אלא גם כלי למידה. אתה יכול להשתמש במילון זה כאשר אין לך חיבור לאינ?רנ?. אפשרות MCQ (בחירה מרובה שאלה) זמין. יש הצעה או?ומ?ית, כך שלא צריך להקליד מילות מלאה. אתה יכול גם להשתמש בתכונת דיבור ל?קס?. אתה יכול להוסיף לו מילות כדי ללמוד את תכנית. ואתה יכול גם להסיר מילות מתכנית המחקר. אתה יכול להפעיל / לכבות את החיפוש או?ומ?י הולך להגדרה של האפליקציה. אז מכשיר נייד פרופיל נמוך יכול לכבות את החיפוש או?ומ?י להקליד במהירות. אתה תראה סמל מילון בסרגל התראות להתחיל אפליקציה במהירות. (מתורגמן) התמחות- - אין חיבור לאינ?רנ? נדרש - הצעות או?ומ?ית מלאה - דיבור לתכונת ?קס? - סעיף תכנית הלימודים - MCQ (בחירה מרובה...

קרא עוד

Tamil Dictionary

Tamil Dictionary

זה ?מיל מילון מאוד פשו? וקל. אתה יכול לחפש שתי מילות באנגלית ו?מילית. זה לא רק מילון אלא גם כלי למידה. אתה יכול להשתמש במילון זה כאשר אין לך חיבור לאינ?רנ?. אפשרות MCQ (בחירה מרובה שאלה) זמין. יש הצעה או?ומ?ית, כך שלא צריך להקליד מילות מלאה. אתה יכול גם להשתמש בתכונת דיבור ל?קס?. אתה יכול להוסיף לו מילות כדי ללמוד את תכנית. ואתה יכול גם להסיר מילות מתכנית המחקר. אתה יכול להפעיל / לכבות את החיפוש או?ומ?י הולך להגדרה של האפליקציה. אז מכשיר נייד פרופיל נמוך יכול לכבות את החיפוש או?ומ?י להקליד במהירות. אתה תראה סמל מילון בסרגל התראות להתחיל אפליקציה במהירות.   התמחות- - אין חיבור לאינ?רנ? נדרש - הצעות או?ומ?ית מלאה - דיבור לתכונת ?קס? - סעיף תכנית הלימודים - MCQ (בחירה מרובה...

קרא עוד
קישורים ממומנים:

Kannada Dictionary

Kannada Dictionary

קנאדה מילון אנגלית (שני קנאדה לאנגלית ומאנגלית לקנאדה) מחובר 100% ובחינם. אתה יכול לחפש שתי מילות קנאדה אנגלית ו. זה לא רק מילון אלא גם כלי למידה. אתה יכול להשתמש במילון זה כאשר אין לך חיבור לאינ?רנ?. אפשרות MCQ (בחירה מרובה שאלה) זמין. יש הצעה או?ומ?ית, כך שלא צריך להקליד מילות מלאה. אתה יכול גם להשתמש בתכונת דיבור ל?קס?. אתה יכול להוסיף לו מילות כדי ללמוד את תכנית. ואתה יכול גם להסיר מילות מתכנית המחקר. אתה יכול להפעיל / לכבות את החיפוש או?ומ?י הולך להגדרה של האפליקציה. אז מכשיר נייד פרופיל נמוך יכול לכבות את החיפוש או?ומ?י להקליד במהירות. אתה תראה סמל מילון בסרגל התראות להתחיל אפליקציה במהירות. התמחות- - אין חיבור לאינ?רנ? נדרש - מובנה במקלדת קנאדה הוסיף למילה קנאדה חיפוש - הצעות או?ומ?ית מלאה - דיבור ל?קס? תכונה - סעיף תכנית הלימודים - MCQ (בחירה מרובה שאלה) גם אתה יכול לקבל את גרסת ה-iPhone, ...

קרא עוד

Persian Dictionary

Persian Dictionary

100% מנותק אנגלית חינם הפרסי dictionary.It יציג פרסית גם אם הנייד שלך אינו תומך ב?קס? הפרסי. לחפש את המילים פרסית אתה חייב להיות מותקן בכל מקלדת פרסית. זה לא רק מילון אלא גם כלי למידה. אתה יכול להשתמש במילון זה כאשר אין לך חיבור לאינ?רנ?. אפשרות MCQ (בחירה מרובה שאלה) זמין. יש הצעה או?ומ?ית, כך שלא צריך להקליד מילות מלאה. אתה יכול גם להשתמש בתכונת דיבור ל?קס?. אתה יכול להוסיף לו מילות כדי ללמוד את תכנית. ואתה יכול גם להסיר מילות מתכנית המחקר. אתה יכול להפעיל / לכבות את החיפוש או?ומ?י הולך להגדרה של האפליקציה. אז מכשיר נייד פרופיל נמוך יכול לכבות את החיפוש או?ומ?י להקליד במהירות. אתה תראה סמל מילון בסרגל התראות להתחיל אפליקציה במהירות. התמחות- - אין חיבור לאינ?רנ? נדרש - הצעות או?ומ?ית מלא - דיבור ל?קס? תכונה - סעיף תכנית הלימודים - MCQ (בחירה מרובה...

קרא עוד

Hmong Dictionary

Hmong Dictionary

המונג מילון אנגלית (שני המונג לאנגלית ומאנגלית להמונג) מחובר 100% ובחינם. אתה יכול לחפש באנגלית והן במילות המונג. זה לא רק מילון אלא גם כלי למידה. אתה יכול להשתמש במילון זה כאשר אין לך חיבור לאינ?רנ?. אפשרות MCQ (בחירה מרובה שאלה) זמין. יש הצעה או?ומ?ית, כך שלא צריך להקליד מילות מלאה. אתה יכול גם להשתמש בתכונת דיבור ל?קס?. אתה יכול להוסיף לו מילות כדי ללמוד את תכנית. ואתה יכול גם להסיר מילות מתכנית המחקר. אתה יכול להפעיל / לכבות את החיפוש או?ומ?י הולך להגדרה של האפליקציה. אז מכשיר נייד פרופיל נמוך יכול לכבות את החיפוש או?ומ?י להקליד במהירות. אתה תראה סמל מילון בסרגל התראות להתחיל אפליקציה במהירות. התמחות- - אין חיבור לאינ?רנ? נדרש - הצעות או?ומ?ית מלאה - דיבור לתכונת ?קס? - סעיף תכנית הלימודים - MCQ (בחירה מרובה...

קרא עוד

Bangla Arabic Dictionary

Bangla Arabic Dictionary

אנגלה ערבית מילון (שני אנגלה לערבית ובערבית לאנגלה) מחובר 100% ובחינם. אתה יכול לחפש שתי מילות באנגלה ערבית ו. זה לא רק מילון אלא גם כלי למידה. אתה יכול להשתמש במילון זה כאשר אין לך חיבור לאינ?רנ?. אפשרות MCQ (בחירה מרובה שאלה) זמין. יש הצעה או?ומ?ית, כך שלא צריך להקליד מילות מלאה. אתה יכול גם להשתמש בתכונת דיבור ל?קס?. אתה יכול להוסיף לו מילות כדי ללמוד את תכנית. ואתה יכול גם להסיר מילות מתכנית המחקר. אתה יכול להפעיל / לכבות את החיפוש או?ומ?י הולך להגדרה של האפליקציה. אז מכשיר נייד פרופיל נמוך יכול לכבות את החיפוש או?ומ?י להקליד במהירות. אתה תראה סמל מילון בסרגל התראות להתחיל אפליקציה במהירות. התמחות- - אין חיבור לאינ?רנ? נדרש - מובנה במקלדת אנגלה הוסיפה לחיפוש מילה באנגלה - הצעות או?ומ?ית מלאה - דיבור לתכונת ?קס? - סעיף תכנית הלימודים - MCQ (בחירה מרובה...

קרא עוד
קישורים ממומנים:

SLANG & URBAN DICTIONARY

SLANG & URBAN DICTIONARY

מעקב אחר סלנג ובי?וייהם יכולים להיראות עקר, אבל הסלנג & האפליקציה URBAN DICTIONARY יכולה ממש לעשות את העבודה בשבילך. ערכי פר? לכסות מילות מבי?ויי תרבות רחוב והאינ?רנ?, כמו גם מונחים ישנים יותר. הגולשים במונחים צבעוניים ומגוונים אלה הוא גם שימושי ולעתים קרובות מפתיע. מילון מבוסס אינ?רנ? זה מכיל יותר משבעה מ'הגדרות. הגשות מוסדרים על ידי עורכים מתנדבים דורג על ידי מבקרים באתר. • יישום זה מחייב חיבור לאינ?רנ? • תוכן הציע בגלוי באינ?רנ?. כל זכויות היוצרים שייכות לבעלי אתרי...

קרא עוד

English Urdu Translator

English Urdu Translator

Mobile App המתאים ללמוד אורדו עם יעילות כריס?ופר דוסון, המלומד הגדול הברי?י, חיווה את דעתו פעם אחת, "המכשול הגדול ביותר להבנה בינלאומית הוא מחסום השפה." אז, לא נתתי לי שפה תהווה מכשול בתקשורת עם אנשים. انگریزی اردو مترجم آسانی سے اردو سیکھنے میں آپ ماہر کر سکتے ہیں. استعمال کرنے کے لئے فوری طور پر اور آسانی سے سنبھال, یہ حیرت انگیز درخواست اردو انگریزی ترجمہ کر سکتے ہیں اور اس کے برعکس. تم نے بھی دنیا بھر میں سب سے مختلف مساجد کے گیلیریا دیکھنے اور بچانے اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر اشتراک کر سکتے ہیں. מתרגם אורדו האנגלי החדש, המיועד לאנדרואיד, הוא יישום מדהים עבור אלה שיש להם גרידה ללמוד אורדו ולשפר את אוצר המילים שלהם במילים אסלאמיות. אפליקציה סלולרית בחינם מרתקת זה נותנת לך את חירותו כדי לתרגם אורדו לאנגלית ולהיפך, בלי ל?רוח על ביצוע מילון אורדו או להצ?רף לכל קורס לדבר ולכתוב באורדו. בשל התחכום והמתיקות שלה, אורדו הוכיח את חשיבותה בציור ההמוני ללמוד את השפה ביעילות. עם זאת, בשל התסרי? המסובך שלה, אנשים מתקשים להבין את השפה עם נוחות. לכן, כדי להוציא אותך מסיבוכים כגון, עיצבנו מתרגם אורדו אנגלית, באמצעות שבו אתה יכול לתרגם כל פסוק אורדו או שירים לאנגלית ולהבין אותם בכדאיויות. קל להתקנה, אפליקציה מצוינת זה יכול לשפר אורדו...

קרא עוד
חיפוש על ידי מכשיר
Caterpillar CAT S61 Dual SIM LTE US

Caterpillar CAT S61 Dual SIM LTE US