Oxford Dictionary of Geology and Earth Sciences

תמונת מסך של יישום:
Oxford Dictionary of Geology and Earth Sciences
פרטים של יישום:
גרסה: 1.0
טען תאריך: 7 Mar 16
מפתחים:
רשיון: ללא תשלום
פופולריות: 18
גודל: 2405 Kb
קישורים ממומנים:

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Oxford Dictionary of Geology and Earth Sciences - מילון אוקספורד למדעי גיאולוגיה והארץ (בעבר מילון למדעי כדור הארץ) מכיל מעל 7,500 ערכים ברורים ותמציתיים על כל ההיב?ים של מדעי גיאולוגיה והארץ, כולל ומדעים פלנ?ריים, וולקנולוגיה, פלאונ?ולוגיה, מינרלוגיה. יותר מ -130 ציורי קו להשלים את הגדרות נספחים שימושיים כוללים לוח זמנים גיאולוגי מתוקן, יחידות הס?ר?יגרפי, סולמות זמן ירחיים מאדים, סולמות-כוח הרוח, ויחידות SI. זוהי ההתייחסות האידיאלית עבור ס?ודנ?ים ואנשי מקצוע ללמוד גאוגרפיה, גיאולוגיה, מדעי כדור הארץ, ותחומים קרובים. כולל גם כלי חיפוש מתקדמים ותכונות שהפכו המצרך של אפליקציות התייחסות איכות אוקספורד מ MobiSystems.

מערכות הפעלה נתמכות

יישומים דומים

תגובות ל Oxford Dictionary of Geology and Earth Sciences

תגובות לא נמצא
להוסיף הערה
הפעל את התמונות!
חיפוש על ידי מכשיר
Caterpillar CAT S61 Dual SIM LTE US

Caterpillar CAT S61 Dual SIM LTE US